utorok 19. júla 2011


Od roku 1993  sa   každoročne  stretáva  komunita Cenacolo s  rodičmi a priateľmi komunity Cenacolo na slávnosti  „ Sviatku života“  na kopci  v Saluzze. Tohtoročné stretnutie bolo v dňoch 14. – 17. 7. 2011 a bolo zároveň oslavou 28. výročia založenia komunity Cenacolo matkou Elvírou.
Naša skupina zo Slovenska bola ubytovaná v hoteli Granbaita v Savigliane, cca 28 km od Saluzza, miesta, kde sa konali slávnosti"sviatku života". Po ubytovaní v hoteli sme sa o 18.hod zúčastnili v Saviligne sv. omše, ktorú celebrovali naši kňazi.Vo štvrtok o 15.30 hod. sa konalo privítanie hostí na kopci v Saluzze
a o 17.30 hod. sme slávili sv. omšu.
                        
V piatok 15.júla po prvítaní bolo 9.30 ruženec, potom prednáška po nej Euchristická adorácia. 
Po obede o 15. hod sme sa pomodlili korunku božieho milosrdenstva a po nej prišli na rad svedectvá.


                
Kaplnka, ktorá vyrážala dych......      
Veľmi dojímavé bolo svedctvo rodičov Betay Chiary Luce Badano, ktorá zomrela vo veku 19. rokov v roku 1990. Za svoj životný postoj a vieru bola v roku 2010 vyhásená za Blahoslavenú.

Vo večerných hodinách chlapci a dievčatá pripravili program, kde zaujímavou formou boli prezentované  svedectvá s tanečnými a hudobnými vložkami za účasti matky Elvíry.

            
Sobota 16.júla začala privitaním dona Stefana, oslavou detí s matkou Elvírou, po ruženci bola prednáška na tému Boh sa postará a potom Eucharistcká adorácia.V popoľudňajších hodinách po Korunke Božieho milosrdenstva nasledovali svedectvá spojené s vystúpením detí a  chorvátských a talianských rodičov. Po večeri nasledovala sv. omša a po nej famózný muzikál Crédo.V nedeľu po ruženci mali prednášku don Stefano a Ivan Filipovič a po nej bola nezabudnuteľná Eucharistcká adorácia, ktorá rozplakala takmer všetkých  prítomných.

Po svedectvách a krásnom programe detí nasledovalo slávenie svätej počas ktorej boli vysvätení noví diakoni komunity Cenacolo.

Boli to krásne slávnosti, ktoré určite každého z nás obohatili a pripravili pre nás nezabudnuteľný zážitok. 
Boh sa postaral, aby sme boli prítomní na tomto sviatku viery a nám nezostáva nič iné ako veriť, že sa postará o nás i naďalej aby sme dožili i budúcoročné slávnosti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára